Kantar: rokitnik w top3 najbardziej oczekiwanych superowoców 2022 roku

Spożycie owoców jagodowych rośnie dzięki rosnącej świadomości ich walorów. Obecnie rynek poszerza się o gatunki mniej znane, wśród których prym wiedzie rokitnik zwyczajny. Rokitnik ma 10-krotnie więcej witaminy C niż cytryna i zachowuje ją w przetworach. Stąd piękny złoty kolor rokitnikowych soków i dżemów. A to dopiero poczętej długiej listy jego atrybutów. W czasach po pandemii wzrosło zainteresowanie rokitnikiem u producentów […]

Przemysł Spożywczy 5/2022

Gospodarka KHandel rolno-spożywczy Polski z Wlk. Brytanią w pierwszym roku po brexicie  (DOI10.15199/65.2022.5.1)Łukasz Ambroziak  4 Zobacz więcej Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły w polsko-brytyjskim handlu produktami rolno-spożywczymi w 2021 r., tj. pierwszym roku funkcjonowania Wlk. Brytanii poza jednolitym obszarem europejskim. Od 1 stycznia 2021 r. unijno-brytyjskie relacje handlowe reguluje Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią (EU-UK Trade and Cooperation Agreement […]

V ŚWIATOWY ZJAZD POLSKICH INŻYNIERÓW I XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

ZAPRASZAMY NA V ŚWIATOWY ZJAZD POLSKICH INŻYNIERÓW I XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH „Inżynierowie dla zdrowej planety” 23–25 CZERWCA 2022, GLIWICE Zbliża się V Światowy Zjazd Polskich Inżynierów (SZIP), który już tradycyjnie organizujemy wspólnie z kolejnym Kongresem Techników Polskich (XXVII KTP). Jest to powrót do tradycji, sięgającej jeszcze zaborów, kiedy na swoje zjazdy przyjeżdżali polscy inżynierowie […]

Przemysł Spożywczy 4/2022

GOSPODARKA Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19  (DOI10.15199/65.2022.4.1)Robert Mroczek  3 Zobacz więcej W artykule podjęto się oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Według prognozy IERiGŻ-PIB produkcja mięsa w Polsce w 2021 r. wyniosła ok. 5200 tys. t (w wadze bitej ciepłej – w.b.c.) i była o niespełna 1% mniejsza niż w 2020 r. Produkcja mięsa wieprzowego i wołowego mogła […]

Grupa Akomex z brązowym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwój

Grupa Akomex została nagrodzona brązowym medalem przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyki przedsiębiorstw z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowania ekologicznego. Brązowy medal od EcoVadis Grupa Akomex otrzymała w wyniku oceny dokonywanej w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw. Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem […]

<strong>Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka</strong>

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk urodził się 1 lipca 1933 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1951 r. w Toruniu. W tym samym roku rozpoczął studia w SGGW na Wydziale Rolniczym, Oddziale Technologii Rolno-Spożywczej. Dyplom inżynierski uzyskał w roku 1955, a rok później ukończył studia magisterskie na specjalizacji Technologia Owoców i Warzyw. Pod koniec […]

Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian

kaucja

Zakończyły się konsultacje społeczne zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach. W projekcie ustawy zostały określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który ma wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Pracodawcy RP skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko, w którym zawarto propozycje zmierzające do prawidłowej […]

Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Absolwent SGGW – Wydziału Technologii Żywności. Posiada wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciel ds. Standardu IFS na Europę Środkową i Wschodnią. Przez 17 lat pracował w Grupie METRO Group, w której odpowiadał m.in. za wspieranie wprowadzania programu własnych marek w Regionie Centralnej Europy. W latach 2001-2009 pełnił funkcję […]

Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w latach 2017-2021

Miniona kadencja przypadająca na lata 2017-2021 charakteryzowała się dwoma etapami. Pierwszy etap to lata przed pandemią. Był to okres stabilnej kontynuacji dotychczasowej działalności. Etap drugi to okres dwuletniej pandemii. Okres ten znacząco wyhamował działalność Stowarzyszenia wskutek wprowadzenia lockdown’u oraz konieczności przestawienia się ze stacjonarnej i osobistej formy działalności, na pracę z wykorzystaniem elektronicznych środków informatycznych. […]