„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

REDAKCJA

Redakcja „Przemysłu Spożywczego”

01-595 Warszawa
pok. 322
e-mail:  przemspozywczy@sigma-not.pl
strona: www.przemyslspozywczy.eu

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
redaktor naczelna: Monika Soszyńska-Masny, kom. 605 453 537
sekretarz redakcji: Małgorzata Zawadka, kom. 601 318 471
redaktor językowy: Paulina Kania-Lentes, kom. 663 311 944

REKLAMA
Redakcja:
tel. 601 318 471
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (+48) 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

PRENUMERATA

Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
tel.: (+48) 22 840 30 86
tel.: (+48) 22 840 35 89
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

WYDAWCA

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (+48) 22 818 09 18, (+48) 22 818 98 32
e-mail: informacja@sigma-not.pl Internet: www.sigma-not.pl

SITSpoż.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
e-mail: biuro@sitspoz.pl Internet: www.sitspoz.pl

.

DRUK

Drukarnia SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
tel.: (+48) 22 833 40 69
e-mail: drukarnia@sigma-not.pl

SKŁAD I ŁAMANIE

Studio DTP SIGMA-NOT

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.