Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

PrenumerataOferujemy następujące warianty prenumeraty:

  • PAKIET PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym kodem dostępu (link)
  • CYFROWA – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytuł (link)
  • PAPIEROWA – czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki)


Cena prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” w 2024 r. (brutto):

  • PAKIET PLUS: 498,00 zł
  • PAPIEROWA: 474,00 zł (z przesyłką)
  • CYFROWA: 330,00 zł

cena 1 egz. (wersja papierowa) 38,00 zł (brutto) W przypadku zmiany stawki VAT na czasopismo i – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.Zamówienie prenumeraty „Przemysłu Spożywczego”

„Przemysł Spożywczy” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:PRENUMERATOROM „Przemysłu Spożywczego” w wariancie PAKIET PLUS oferujemy roczny dostęp do elektronicznych publikacji naszego tytułu z lat 2004-2023 na PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl

Pojedyncze egzemplarze czasopisma oraz artykuły opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w latach 2004-2023 można kupić na portalu www.sigma-not.pl 

Bezpłatny dostęp do lektury artykułów z lat 2004-2007 oraz wybranych z lat 2008-2023

Więcej informacji nt. prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” oraz innych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT : http://sigma-not.pl/strona-1-prenumerata.html

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.