Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

PrenumerataOferujemy następujące warianty prenumeraty:

  • PAKIET PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym kodem dostępu (link)
  • CYFROWA – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytuł (link)
  • PAPIEROWA – czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki)


Cena prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” w 2023 r. (brutto):

  • PAKIET PLUS: 498,00 zł
  • PAPIEROWA: 396,00 zł
  • CYFROWA: 330,00 zł

cena 1 egz. (wersja papierowa) 32,00 zł (brutto) W przypadku zmiany stawki VAT na czasopismo i – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.Zamówienie prenumeraty „Przemysłu Spożywczego”

„Przemysł Spożywczy” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:PRENUMERATOROM „Przemysłu Spożywczego” w wariancie PAKIET PLUS oferujemy roczny dostęp do elektronicznych publikacji naszego tytułu z lat 2004-2022 na PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl

Pojedyncze egzemplarze czasopisma oraz artykuły opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w latach 2004-2022 można kupić na portalu www.sigma-not.pl 

Bezpłatny dostęp do lektury artykułów z lat 2004-2007 oraz wybranych z lat 2008-2022

Więcej informacji nt. prenumeraty „Przemysłu Spożywczego” oraz innych czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT : http://sigma-not.pl/strona-1-prenumerata.html

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej