Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2022 

innowacje

GOSPODARKA

 • Rynek i przemysł spożywczy w 2021 roku – część II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA 

 • Wirusy – biologiczne zanieczyszczenie żywności   (DOI10.15199/65.2022.2.3)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Kamila Kuśmierczyk   20

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE      

 • Autentyczność żywności w czasie pandemii – trendy w zafałszowaniach żywności   (DOI10.15199/65.2022.2.4)
  Wojciech Sawicki   26

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • Opakowania wielomateriałowe  7
 • Nominacja dr inż. A. Fetlińskiego na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce  19
 • Świerszcze domowe jako nowa żywność w UE   25
 • Paszportyzacja polskiej żywności   30
 • 12 Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności” październik 2021; Zakopane  34

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image