Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Nominacja dr inż. A. Fetlińskiego na Ambasadora GHI w Polsce

Dr inż. Andrzej Fetliński wykładowca w Katedrze Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będącej w sieci uczelnianej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także członek Rady Programowej „Przemysłu Spożywczego” otrzymał nominację na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce. https://www.globalharmonization.net/  

The Global Harmonization Initiative (GHI) to międzynarodowa sieć non-profit indywidualnych naukowców i organizacji naukowych współpracujących w celu promowania harmonizacji globalnych regulacji i przepisów w obszarze dystrybucji i handlu żywnością oraz bezpieczeństwa żywności.

Celem (GHI)  jest zapewnienie obiektywnych i opartych na faktach porad, które pomogą zharmonizować sprzeczne przepisy i polityki prawne, aby:

  • eliminować bariery dystrybucji i handlu żywnością, które podszywają się pod zabezpieczenia bezpieczeństwa żywności,
  • ograniczenie niepotrzebnego niszczenia bezpiecznej żywności w skali międzynarodowej,
  • promowanie wykorzystania innowacyjnych technologii produkcji, handlu i dystrybucji/logistyki i bezpieczeństwa żywności na całym świecie,
  • zmniejszenie możliwości chorób przenoszonych przez żywność i wybuchów pandemii

Wykonywane działania i opinie wyrażane przez i w imieniu GHI są zawsze oparte na nauce. GHI jest bezstronne i dlatego wszyscy członkowie i urzędnicy zgodzili się przestrzegać zbioru kluczowych zasad, gdy reprezentują GHI, są one określone w oświadczeniu GHI o bezstronności.

Ambasador The Global Harmonization Initiative (GHI) to zaszczytna i wzbogacająca doświadczenie i wiedzę organizacyjną i ekonomiczną pozycja, nawiązuje do zarządzania łańcuchem wartości i łańcuchem logistycznym żywności w skali regionalnej, krajowej i globalnej.

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.