„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nominacja dr inż. A. Fetlińskiego na Ambasadora GHI w Polsce

Dr inż. Andrzej Fetliński wykładowca w Katedrze Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będącej w sieci uczelnianej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także członek Rady Programowej „Przemysłu Spożywczego” otrzymał nominację na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce. https://www.globalharmonization.net/  

The Global Harmonization Initiative (GHI) to międzynarodowa sieć non-profit indywidualnych naukowców i organizacji naukowych współpracujących w celu promowania harmonizacji globalnych regulacji i przepisów w obszarze dystrybucji i handlu żywnością oraz bezpieczeństwa żywności.

Celem (GHI)  jest zapewnienie obiektywnych i opartych na faktach porad, które pomogą zharmonizować sprzeczne przepisy i polityki prawne, aby:

  • eliminować bariery dystrybucji i handlu żywnością, które podszywają się pod zabezpieczenia bezpieczeństwa żywności,
  • ograniczenie niepotrzebnego niszczenia bezpiecznej żywności w skali międzynarodowej,
  • promowanie wykorzystania innowacyjnych technologii produkcji, handlu i dystrybucji/logistyki i bezpieczeństwa żywności na całym świecie,
  • zmniejszenie możliwości chorób przenoszonych przez żywność i wybuchów pandemii

Wykonywane działania i opinie wyrażane przez i w imieniu GHI są zawsze oparte na nauce. GHI jest bezstronne i dlatego wszyscy członkowie i urzędnicy zgodzili się przestrzegać zbioru kluczowych zasad, gdy reprezentują GHI, są one określone w oświadczeniu GHI o bezstronności.

Ambasador The Global Harmonization Initiative (GHI) to zaszczytna i wzbogacająca doświadczenie i wiedzę organizacyjną i ekonomiczną pozycja, nawiązuje do zarządzania łańcuchem wartości i łańcuchem logistycznym żywności w skali regionalnej, krajowej i globalnej.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.