Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 2/2022

innowacje

ECONOMY

 • Food Market and Industry In 2021 – Part II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2

LAW

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Viruses – The Biological Contamination of Food  (DOI10.15199/65.2022.2.3)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Kamila Kuśmierczyk   20

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Multi-material packaging   7
 • The nomination of dr inż. A. Fetliński as the Ambassador of The Global Harmonization Initiative (GHI) in Poland   19
 • House crickets as novel food in the EU  25
 • Passporting of Polish food  30
 • 12 Conference „Food safety and quality management” October 2021; Zakopane   34

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.