„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 2/2022

innowacje

ECONOMY

 • Food Market and Industry In 2021 – Part II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2

LAW

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Viruses – The Biological Contamination of Food  (DOI10.15199/65.2022.2.3)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Kamila Kuśmierczyk   20

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Multi-material packaging   7
 • The nomination of dr inż. A. Fetliński as the Ambassador of The Global Harmonization Initiative (GHI) in Poland   19
 • House crickets as novel food in the EU  25
 • Passporting of Polish food  30
 • 12 Conference „Food safety and quality management” October 2021; Zakopane   34

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.