żywność

Najnowsze artykuły

Konferencja on-line PFPŻ ZP

„Produkcja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców” 28 lipca 2022 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji

Czytaj więcej »

Przemysł Spożywczy 4/2022

GOSPODARKA Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19  (DOI10.15199/65.2022.4.1)Robert Mroczek  3 Zobacz więcej W artykule podjęto się oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego w czasie trwania

Czytaj więcej »