„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PE przyjął dyrektywy śniadaniowe

Parlament Europejski przyjął 10 kwietnia tzw. dyrektywy śniadaniowe, czyli nowe przepisy poprawiające oznaczanie produktów spożywczych takich jak miód, soki owocowe, dżemy i marmolady. Regulacje te poprawią informacje dla konsumentów dotyczące składu, nazwy, etykietowania i prezentacji niektórych produktów śniadaniowych.

Przepisy mają przede wszystkim skutecznie walczyć z importem pseudomiodu z krajów spoza UE. Podejrzewa się, że duża część sprowadzanego z krajów trzecich miodu jest fałszowana cukrem, a produkty tego typu pozostają w dużej mierze niewykryte na unijnym rynku. To się zmieni, ponieważ nowe regulacje wprowadzają obowiązek wyraźnego oznaczania kraju pochodzenia miodu. Informacja ta ma być umieszczana z przodu opakowania obok nazwy produktu i zawierać nazwę kraju, z którego miód pochodzi, a nie tylko informację, czy pochodzi on z UE, czy nie, jak to jest obecnie w przypadku mieszanek miodu. W ramach nowych regulacji powstanie również unijny system identyfikowalności miodu, który będzie zawierał unikatowy kod identyfikacyjny produktu, co pozwoli śledzić drogę miodu od producenta do importera.

Nowe etykiety mają również w bardziej przejrzysty sposób oznaczać składy soków owocowych, dżemów i marmolady. W przypadku tych pierwszych chodzi przede wszystkim o oznaczenie zawartości cukru, w przypadku tych drugich – minimalnej zawartości owoców oraz kraju ich pochodzenia. Aby produkt móc określić mianem dżemu lub marmolady, trzeba będzie do wyprodukowania 1 kg użyć co najmniej 450 g owoców (500 g w przypadku wysokiej jakości dżemu „ekstra”).

Nowe przepisy aktualizują unijne normy handlowe sprzed ponad 20 lat. Teraz przepisy muszą być formalnie przyjęte przez Radę Unii, po czym nowe prawo zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kraje UE będą musiały wprowadzić nowe przepisy dwa lata po ich wejściu w życie. (PAP)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.