Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2022

ECONOMY

LAW

  • Labelling Of Food Suitable for Vegans or Vegetarians – What to Pay Special Attention To?  (DOI10.15199/65.2022.11.2)
    Marta Zawadka  8

TECHNICS-TECHNOLOGY

FOOD-FEEDING

EXPERT

  • International Standards Defining the Requirements Related to The Safety and Quality of Food Products  
    Ziemowit Rudy  30

EVENTS

  • Poland ranks 21st in the Global Food Safety Index   7
  • Availability and affordability of fertilizers in the EU and worldwide  19
  • SIAL Paris – the leading event in the food sector  24
  • Information and educational project „Mitożercy”  29

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej