Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2022

ECONOMY Changes In Fruits and Vegetables Consumption in The European Union Countries  (DOI10.15199/65.2022.11.1)Mariola Kwasek  2 Wiew more The article presents changes in the fruits and vegetables consumption in the European Union in 2010-2019 and self-sufficiency rates in fruits and vegetables in 2017-2019. The obtained results are used to monitor progress towards a transition to a healthier and […]

Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

W tegorocznym, jedenastym już Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) Polska zajęła 21 pozycję w klasyfikacji generalnej obejmującej 113 krajów. To skok o jeden punkt w górę w porównaniu z ubiegłoroczną 22 pozycją w rankingu. Nasz kraj zajmuje też 16 miejsce wśród 26 krajów europejskich. Od 2012 roku, bezpieczeństwo żywnościowe Polski w indeksie poprawiło się o 7 punktów, przechodząc od klasyfikacji „umiarkowanej” do „dobrej” […]

Przemysł Spożywczy 11/2022

GOSPODARKA Zmiany w spożyciu owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej  (DOI10.15199/65.2022.11.1)Mariola Kwasek  2 Zobacz więcej W artykule przedstawiono zmiany w spożyciu owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019 oraz wskaźniki samowystarczalności w zakresie owoców i warzyw w latach 2017-2019. Otrzymane wyniki służą do monitorowania postępów w kierunku przejścia na zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę. Do oceny zmian w spożyciu owoców i warzyw posłużyły bilanse żywnościowe Organizacji […]