Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 4/2021

GOSPODARKA

 • Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w dobie pandemii koronawirusa COVID-19   (DOI10.15199/65.2021.4.1)
  Robert Mroczek  2

PRAWO

 • Aspekty legislacyjne związane z zanieczyszczeniem środków spożywczych pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia w świetle prac Komisji Europejskiej   (DOI10.15199/65.2021.4.3)
  Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Oksana Orshulayk, Ewelina Charos, Jacek Postupolski  16
 • Nowa żywność – prawo i praktyka z punktu widzenia nowych technologii i innowacji w przemyśle spożywczym   (DOI10.15199/65.2021.4.4)
  Paweł Mirosz  22

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Wysokie ciśnienia hydrostatyczne jako alternatywna metoda konserwacji żywności   (DOI10.15199/65.2021.4.5)
  Agnieszka Jackowska-Tracz  27

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Analiza rynku żywności bezglutenowej oraz rozpoznawalności systemu znakowania licencjonowanym znakiem towarowym Przekreślonego Kłosa   (DOI10.15199/65.2021.4.7)
  Aleksandra Walma, Klaudia Kulik, Katarzyna Świąder, Joanna Rachtan-Janicka  38

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej