Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 12/2022

Gospodarka

 • Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce Polski i Unii Europejskiej  (DOI10.15199/65.2022.12.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Jadwiga Drożdż  5

Technika-Technologia

 • Hydrożele białkowo-polisacharydowe jako nośniki substancji bioaktywnych na przykładzie kurkuminy  (DOI10.15199/65.2022.12.2)
  Adonis Hilal, Anna Florowska, Małgorzata Wroniak  13
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych do alternatywnej produkcji mięsa  (DOI10.15199/65.2022.12.3)
  Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk  17
 • Zanieczyszczenia chemiczne w olejach rzepakowych z rynku polskiego  (DOI10.15199/65.2022.12.4)
  Małgorzata Wroniak, Karol Łysiak, Katarzyna Ratusz  21

Żywność-Żywienie

 • Analiza opinii konsumentów na temat mięsa cielęcego  (DOI10.15199/65.2022.12.6)
  Karina Stanaszek, Tomasz Florowski, Anna Florowska  33

Logistyka-Opakowania

Wydarzenia

 • Konsumenci stawiają na opakowania szklane – wyniki ankiety  44

Aktualności

Roczny spis treści 2022 r.

Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” GOSPODARKA Nr Str. Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy w 2021