Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 12/2022

Gospodarka

 • Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce Polski i Unii Europejskiej  (DOI10.15199/65.2022.12.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Jadwiga Drożdż  5

Technika-Technologia

 • Hydrożele białkowo-polisacharydowe jako nośniki substancji bioaktywnych na przykładzie kurkuminy  (DOI10.15199/65.2022.12.2)
  Adonis Hilal, Anna Florowska, Małgorzata Wroniak  13
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych do alternatywnej produkcji mięsa  (DOI10.15199/65.2022.12.3)
  Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk  17
 • Zanieczyszczenia chemiczne w olejach rzepakowych z rynku polskiego  (DOI10.15199/65.2022.12.4)
  Małgorzata Wroniak, Karol Łysiak, Katarzyna Ratusz  21

Żywność-Żywienie

 • Analiza opinii konsumentów na temat mięsa cielęcego  (DOI10.15199/65.2022.12.6)
  Karina Stanaszek, Tomasz Florowski, Anna Florowska  33

Logistyka-Opakowania

Wydarzenia

 • Konsumenci stawiają na opakowania szklane – wyniki ankiety  44

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line