Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konsumenci stawiają na opakowania szklane – wyniki ankiety

Ośmiu na dziesięciu Polaków deklaruje, że opakowania szklane najlepiej chronią żywność oraz kosmetyki i nadają się do powtórnego recyklingu. Tylu też Europejczyków wierzy, że opakowania szklane są materiałem przyszłości, ze względu na ich pro-środowiskowe właściwości, a także starania hut szkła w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Wyniki ankiety, przeprowadzonej w 13 europejskich krajach, w tym w Polsce, odnośnie trendów i preferencji nabywców w zakresie opakowań szklanych, opublikowane w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów potwierdzają, że szkło jest jedynym materiałem opakowaniowym, którego wykorzystanie wśród respondentów wyraźnie się zwiększa. W Polsce aż 40% z nas kupuje więcej produktów w opakowaniach szklanych niż trzy lata temu.

Opakowania szklane wykonane są tylko z naturalnych surowców i w 100% nadają się do nieskończonego recyklingu. Chronią i nie wpływają negatywnie na zawartość. Konsumenci wierzą w recykling opakowań szklanych, przy czym 8 na 10 respondentów twierdzi, że „zawsze” lub „często” poddaje je recyklingowi, a 82% deklaruje, że wie, jak to robić. W Polsce odpowiednio 96% i 95% osób segreguje szklane butelki i słoiki, a 56% szklane opakowania po perfumach. Niepokoi jednak fakt, że wciąż 26% z nas wrzuca do pojemników na opakowania szklane talerze, 22% kubki, a 9% żarówki.

Połowa europejskich respondentów stwierdziła, że kupuje więcej opakowań szklanych, ponieważ można je poddać recyklingowi skuteczniej niż inne materiały opakowaniowe. Wyniki te potwierdzają najnowsze dane Close the Glass Loop. Zdrowie i ochrona produktów pozostają wysoko na liście priorytetów osób kupujących. 6 na 10 konsumentów uważa ograniczenie marnotrawienia żywności, recykling, ochronę zdrowia fizycznego, psychicznego, w tym dobre samopoczucie, za najważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju w ich codziennym życiu. 7 na 10 Europejczyków wierzy, że opakowania szklane pochodzące z recyklingu chronią żywność i napoje przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia – dzięki czemu szkło jest najlepszym materiałem pochodzącym z recyklingu spośród badanych. W Polsce ta liczba jest jeszcze większa, bo wynosi aż 83%. Pewnie dlatego też aż 62% Polaków jest wstanie zapłacić więcej za produkty w opakowaniach szklanych wierząc, że zwiększają one wartość artykułów (80%) oraz ich jakość (70%).

Firmy powinny stawiać na zrównoważony rozwój wykorzystując opakowania szklane. 4 na 5 ankietowanych Europejczyków zgodziło się, że firmy mają moralny obowiązek stosowania zrównoważonych opakowań. W Polsce aż 80% ankietowanych jest tego samego zdania i oczekuje, że marki jasno określą co dotychczas zrobiły w zakresie zrównoważonego rozwoju. 75% Polaków twierdzi nawet, że bardziej ufa w jakość produktu, gdy jest on zapakowany w opakowanie szklane.

/op.MM na podstawie informacji prasowej KOMUCOM – Instytut Kreatywności z dnia 24.11.2022.     

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.