Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 10/2020

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Bioaktywne składniki mleka – właściwości i możliwości otrzymywania za pomocą technik membranowych   (DOI10.15199/65.2020.10.2)
  Agata Zajączkowska, Jarosław Kowalik, Justyna Żulewska, Adriana Łobacz   9
 • Wybrane aspekty jakości mleka surowego w ujęciu sezonowym   (DOI10.15199/65.2020.10.3)
  Antoni Stanisław Pluta, Emilia Piętka   14

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 24 Mleko i produkty mleczne jako potencjalne źródło enterotoksyn gronkowcowych   (DOI10.15199/65.2020.10.4)
  Patryk Wiśniewski, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska   24
 • Mleko i mleczne napoje fermentowane oraz ich wpływ na zdrowie   (DOI10.15199/65.2020.10.5)
  Diana Wolańska-Buzalska, Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Okręglicka   30
 • Charakterystyka właściwości prozdrowotnych wybranych gatunków grzybów i ocena ich dostępności na rynku lokalnym Warszawy   (DOI10.15199/65.2020.10.6)
  Katarzyna Świąder, Marta Wojda, Anna Piotrowska, Joanna Rachtan-Janicka   38

WYDARZENIA

 • Stan i perspektywy rozwoju wsi i rolnictwa – 70 lat IERiGŻ-PIB  8
 • Realna szansa na ograniczenie skali marnowania żywności?  21
 • BIOEXPO WARSAW 2020  27
 • Targi Packaging Innovations w dobrej formie!  37

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.