Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konsumenci stawiają na opakowania szklane – wyniki ankiety

Ośmiu na dziesięciu Polaków deklaruje, że opakowania szklane najlepiej chronią żywność oraz kosmetyki i nadają się do powtórnego recyklingu. Tylu też Europejczyków wierzy, że opakowania szklane są materiałem przyszłości, ze względu na ich pro-środowiskowe właściwości, a także starania hut szkła w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wyniki ankiety, przeprowadzonej w 13 europejskich krajach, w tym w […]