Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 2/2021

ECONOMY

  • 2 Organic Food Market in The World and in Poland – Mariola Kwasek, Stanisław Kowalczyk (DOI 10.15199/65.2021.2.1) 

TECHNICS– TECHNOLOGY

  • 10 Food Authenticity – Detection of Food Adulteration – Wojciech Sawicki (DOI 10.15199/65.2021.2.2) 
  • 16 The Use of Eye Tracking Studies to Assess the Visual Attention to Labeling of Food Products – Maria Sielicka-Różyńska, Joanna Brzezińska (DOI 10.15199/65.2021.2.3) 

FOOD-FEEDING

  • 22 Spices – Natural Food Ingredients – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Alicja Napiórkowska (DOI 10.15199/65.2021.2.4) 
  • 27 Psychobiotics – The Role in Shaping of Human Health – Iwona Szymańska, Dorota Zielińska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak (DOI 10.15199/65.2021.2.5) 
  • 33 The Importance of Gluten in Food Technology and Its Impact on Consumer Health – Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel (DOI 10.15199/65.2021.2.6) 

EVENTS

  • 32 Best before or expiry date?

Aktualności

Nowe ambitne cele w działaniach SITSpoż.

Rozmowa z Markiem Marcem, Prezesem Zarządu Głównego SITSpoż. – Red. Maria J. Przegalińska: Niedawno został Pan wybrany na Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego,