Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 12/2019

ECONOMY

 • 4 Role of Innovations in Transformation of Food Systems – Renata Grochowska (DOI 12.15199/65.2019.9.1) 
 • 9 Certified Palm Oil in 2019 – Krzysztof Krygier, Anna Florowska 

LAW

 • 15 The Current Issues Regarding Food Additives in The European Union  – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk (DOI 12.15199/65.2019.9.2) 
 • 20 New Legal Requirements Regarding the Content of GMOs in Feed and Food and Analytical Capabilities – Lech Michalczuk, Andrzej Babuchowski (DOI 12.15199/65.2019.9.3) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 26 Selected Enzymes of Microbiological Origin Used in The Food Industry – Monika Pytka, Piotr Janas, Monika Kordowska-Wiater (DOI 12.15199/65.2019.9.4) 

FOOD – FEEDING

 • 31 Consumer Awareness of Healthy Eating – Magdalena Siuba-Strzelińska (DOI 12.15199/65.2019.9.5) 
 • 34 Fruit Juices as a Source of Bioactive Ingredients – Zuzanna Walczak, Stanisław Kalisz (DOI 12.15199/65.2019.9.6) 
 • 40  The Role of Nutraceuticals in The Treatment of Dyslipidemia as A Part of Prevention of Cardiovascular Diseases – Beata Bondyra-Wiśniewska, Izabela Przybysz, Agnieszka Jarosz (DOI 12.15199/65.2019.9.7) 

EVENTS

 • 2 II edition of TechFood Practic
 • 8 The importance of producer organizations  and operational programs in the development  of the fruit and vegetable sector
 • 14 New version of the PIM Standard
 • 19 The album  „A painting story about  Polish bread” A retrospective meeting
 • 32 New plastics technologies

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.