„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 12/2019

ECONOMY 4 Role of Innovations in Transformation of Food Systems – Renata Grochowska (DOI 12.15199/65.2019.9.1)  view more Food systems are characterized by a gradual introduction of innovations (called as incremental innovations), consisting of constant product or process improvement, which do not differ significantly from well-known solutions in a given sector. Imitation (adaptation) of various types […]

Wybrane enzymy pochodzenia mikrobiologicznego stosowane w przemyśle spożywczym

Enzymy spożywcze powszechnie stosowane w nowoczesnym przetwórstwie żywności to białka, które katalizują reakcje biochemiczne. Naturalnym źródłem enzymów są zarówno organizmy roślinne, zwierzęce, jak i mikroorganizmy. Jednak ze względu na opłacalność produkcji obecnie wykorzystuje się głównie te produkowane z użyciem mikroorganizmów wyselekcjonowanych ze środowiska lub modyfikowanych genetycznie. Dynamiczny rozwój inżynierii genetycznej umożliwia konstruowanie szczepów cechujących się […]

Przemysł Spożywczy 12/2019

GOSPODARKA 4 Rola innowacji w transformacji systemów żywnościowych – Renata Grochowska (DOI 12.15199/65.2019.9.1) Zobacz więcej Systemy żywnościowe charakteryzują się stopniowym wprowadzaniem innowacji (incremental innovations) polegających na stałym doskonaleniu produktu lub procesu, które nie różnią się zdecydowanie od dobrze znanych rozwiązań w danym sektorze. Naśladownictwo (adaptacja) różnorodnych rodzajów innowacji może okazać się jednak niewystarczające w przyszłości. […]