Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2020

ECONOMY

  • 3 The Conditions of Polish Foreign Trade in Dairy Products – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2020.10.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 9 Bioactive Components in Milk – Properties and Production Possibilities Using Membrane Techniques – Agata Zajączkowska, Jarosław Kowalik, Justyna Żulewska, Adriana Łobacz (DOI 10.15199/65.2020.10.2) 
  • 14 Selected Aspects of Raw Milk Quality in Seasonal Terms – Antoni Stanisław Pluta, Emilia Piętka (DOI 10.15199/65.2020.10.3) 

FOOD – FEEDING

  • 24 Milk and Dairy Products as A Potential Source of Staphylococcal Enterotoxins – Patryk Wiśniewski, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska (DOI 10.15199/65.2020.10.4) 
  • 30 Milk and Fermented Milk Drinks and Their Effect on Health – Diana Wolańska-Buzalska, Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Okręglicka (DOI 10.15199/65.2020.10.5) 
  • 38 Characteristics of Health-promoting Properties of Selected Mushroom Species and Assessment of Their Availability on The Local Market in Warsaw – Katarzyna Świąder, Marta Wojda, Anna Piotrowska, Joanna Rachtan-Janicka (DOI 10.15199/65.2020.10.6) 

EVENTS

  • 8 The condition and prospects of rural and agricultural development – 70 years of IAFE-NRI
  • 21 A real chance to reduce the scale of food waste?
  • 27 BIOEXPO WARSAW 2020
  • 37 Packaging Innovations in good shape!

Aktualności

Konferencja on-line PFPŻ ZP

„Produkcja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców” 28 lipca 2022 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji