Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 3/2022

mięso

ECONOMY Domestic Market of Seafood in The Time Of COVID-19 Pandemic  (DOI10.15199/65.2022.3.1)Krzysztof Hryszko   2 Wiew more An analysis of the fundamentals of the domestic fish market in the period of 2020-2021 indicates that the sector maintained a high rate of increase observed before the COVID-19 pandemic. Some decline in sales was observed at the first stage […]

Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk urodził się 1 lipca 1933 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1951 r. w Toruniu. W tym samym roku rozpoczął studia w SGGW na Wydziale Rolniczym, Oddziale Technologii Rolno-Spożywczej. Dyplom inżynierski uzyskał w roku 1955, a rok później ukończył studia magisterskie na specjalizacji Technologia Owoców i Warzyw. Pod koniec […]

Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian

kaucja

Zakończyły się konsultacje społeczne zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach. W projekcie ustawy zostały określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który ma wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Pracodawcy RP skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko, w którym zawarto propozycje zmierzające do prawidłowej […]

Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Absolwent SGGW – Wydziału Technologii Żywności. Posiada wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciel ds. Standardu IFS na Europę Środkową i Wschodnią. Przez 17 lat pracował w Grupie METRO Group, w której odpowiadał m.in. za wspieranie wprowadzania programu własnych marek w Regionie Centralnej Europy. W latach 2001-2009 pełnił funkcję […]

Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w latach 2017-2021

Miniona kadencja przypadająca na lata 2017-2021 charakteryzowała się dwoma etapami. Pierwszy etap to lata przed pandemią. Był to okres stabilnej kontynuacji dotychczasowej działalności. Etap drugi to okres dwuletniej pandemii. Okres ten znacząco wyhamował działalność Stowarzyszenia wskutek wprowadzenia lockdown’u oraz konieczności przestawienia się ze stacjonarnej i osobistej formy działalności, na pracę z wykorzystaniem elektronicznych środków informatycznych. […]

Przemysł Spożywczy 3/2022

mięso

GOSPODARKA Krajowy rynek ryb w dobie pandemii COVID-19  (DOI10.15199/65.2022.3.1)Krzysztof Hryszko  2 Zobacz więcej Analiza sytuacji podażowo-popytowej na krajowym rynku ryb w latach 2020-2021 wskazuje, że sektor ten utrzymał wysoką dynamikę wzrostu obserwowaną przed okresem pandemii. Tylko w początkowych miesiącach największych obostrzeń i zaburzeń łańcuchów dostaw w handlu międzynarodowym odnotowano spadki wyników na poszczególnych poziomach rynku, ale straty te zostały szybko odrobione […]