Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Absolwent SGGW – Wydziału Technologii Żywności. Posiada wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Przedstawiciel ds. Standardu IFS na Europę Środkową i Wschodnią.

Przez 17 lat pracował w Grupie METRO Group, w której odpowiadał m.in. za wspieranie wprowadzania programu własnych marek w Regionie Centralnej Europy. W latach 2001-2009 pełnił funkcję Lead Quality Assurance Manager Europy Centralnej i Wschodniej. Do kluczowych obszarów jego odpowiedzialności należało koordynowanie Systemów Zapewnienia Jakości Grupy METRO w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Od 1987 r. jest właścicielem i nieustannie pełni różne funkcje w Grupie Firm EWA-BIS, prowadzących działalność na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i Kanady.

Wiodącą działalnością Grupy EWA-BIS jest eksport produktów spożywczych i innych do 70 krajów świata na 5 kontynentach.

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.