„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 3/2022

mięso

GOSPODARKA

 • Gospodarowanie zasobami energii i możliwości ograniczenia energochłonności produkcji w zakładach spożywczych  (DOI10.15199/65.2022.3.1)
  Panasiewicz Marian, Jacek Mazur   9

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Ocena parametrów fizykochemicznych jaj gotowanych poddanych procesowi marynowania  (DOI10.15199/65.2022.3.3)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka, Beata Paszczyk  16
 • Mięso oddzielone mechanicznie jako składnik przetworów mięsnych – opinie konsumentów  (DOI10.15199/65.2022.3.4)
  Aleksandra Bończak, Tomasz Florowski, Anna Florowska, Mirosław Słowiński  22

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Zawartość mikroplastiku w żywności pochodzenia wodnego  (DOI10.15199/65.2022.3.5)
  Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk  30
 • Zastosowanie aktywnych opakowań i powłok zawierających postbiotyki do biokonserwacji mięsa i wyrobów mięsnych  (DOI10.15199/65.2022.3.6)
  Marcelina Karbowiak, Dorota Zielińska   33

WYDARZENIA

 • Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka  29
 • Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w latach 2017-2021  40
 • Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego  42
 • Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian  32
 • „Atlas Mięsa 2022” – w prosty sposób o koniecznych zmianach w produkcji mięsa  39, 42

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.