Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 3/2022

mięso

GOSPODARKA

 • Gospodarowanie zasobami energii i możliwości ograniczenia energochłonności produkcji w zakładach spożywczych  (DOI10.15199/65.2022.3.1)
  Panasiewicz Marian, Jacek Mazur   9

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Ocena parametrów fizykochemicznych jaj gotowanych poddanych procesowi marynowania  (DOI10.15199/65.2022.3.3)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka, Beata Paszczyk  16
 • Mięso oddzielone mechanicznie jako składnik przetworów mięsnych – opinie konsumentów  (DOI10.15199/65.2022.3.4)
  Aleksandra Bończak, Tomasz Florowski, Anna Florowska, Mirosław Słowiński  22

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Zawartość mikroplastiku w żywności pochodzenia wodnego  (DOI10.15199/65.2022.3.5)
  Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk  30
 • Zastosowanie aktywnych opakowań i powłok zawierających postbiotyki do biokonserwacji mięsa i wyrobów mięsnych  (DOI10.15199/65.2022.3.6)
  Marcelina Karbowiak, Dorota Zielińska   33

WYDARZENIA

 • Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka  29
 • Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w latach 2017-2021  40
 • Marek Marzec – nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego  42
 • Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian  32
 • „Atlas Mięsa 2022” – w prosty sposób o koniecznych zmianach w produkcji mięsa  39, 42

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.