Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2015 r.

GOSPODARKANrStr.
Miejsce Polski w handlu żywnością Unii EuropejskiejŁukasz Ambroziak12
Wpływ ożywienia gospodarczego na sektor żywnościowyRoman Urban19
Sektor drobiarski liderem polskiej gospodarki żywnościowejMirosława Tereszczuk32
Sytuacja w polskim mleczarstwiePiotr Szajner38
Produkcja mięsa czerwonego w PolsceRobert Mroczek42
Model klastra producentów tradycyjnych produktów mlecznych na PodlasiuZbigniew Nasalski, Andrzej Fetliński, Maria Andrzej Faliński410
Rybołówstwo 2030 według prognozy Banku Światowego Piotr J. Bykowski414
Gazele Biznesu 2014. Małe i średnie firmy spożywcze-Jadwiga Drożdż58
Światowy handel przetworami warzywnym Bożena Nosecka62
Pijmy na zdrowie. Rynek soków, napojów i wody mineralnej na świecie i w Polsce69
Wpływ rosyjskiego embarga na polski handel rolno-spożywczy – Łukasz Ambroziak72
Ekspansja zagraniczna. Gdzie szukać pomocy i wsparcia eksportu?87
Polska żywność na rynkach Europy i świata – Mirosława Tereszczuk810
Problemy konsolidacji w przemyśle mięsnym – Piotr Chechelski, Magdalena Krawczuk823
Problemy światowego rybołówstwa a certyfikacja wg MSC – Piotr J. Bykowski834
Chiński rynek spożywczy a szanse polskiej żywności – Blanka Gołębiowska92
Warunki eksportu warzyw i owoców do Chińskiej Republiki Ludowej Agnieszka Sahajdak96
Wskaźniki oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak98
Tendencje cenowe na rynku mleka i przetworów mlecznych Piotr Szajner102
Procesy modernizacyjne w przemyśle mleczarskim Iwona Szczepaniak1010
Straty w łańcuchu mleczarskim – Renata Grochowska, Jadwiga Seremak-Bulge126
TECHNIKA – TECHNOLOGIANrStr.
Zagrożenia mikrobiologiczne żywności. Regulacje prawne UE Beata Paziak-Domańska, Beata Bartodziejska113
Preparaty enzymatyczne w technologii produkcji wyrobów rybnychJoanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk120
Bezpieczeństwo żywności w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej Regina Wierzejska22
Bakteryjne preparaty enzymatyczne w technologii żywności. Cz. 1. Otrzymywanie enzymów – Lidia Stasiak-Różańska, Stanisław Błażejak, Agnieszka Dmowska, Iwona Gientka210
Dezynfekcja i substancje aktywne. Mycie w systemie CIP – Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska215
Znaczenie quorum sensing w tworzeniu biofilmów bakteryjnychJoanna Królasik, Anna Szosland-Fałtyn224
Analiza białek i aminokwasów w środkach spożywczych i suplementach diety Marta Dudkiewicz, Joanna Berłowska, Dorota Kręgiel228
Chromatografia gazowa w wykrywaniu zafałszowań żywności Anna Stój, Monika Pytka, Anna Wlazły, Bożena Sosnowska234
Cronobacter sakazakii w żywności – metody wykrywania – Agnieszka Nowak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak238
Żywność minimalnie przetworzona o przedłużonej trwałości. Zagrożenia mikrobiologiczne – Elżbieta Grażyna Daczkowska-Kozon, Alicja Dłubała243
Wędliny na wielkanocny stół – kupić czy zrobić samemu?Joanna Żochowska-Kujawska314
Preparaty białek serwatkowych – właściwości funkcjonalne i zastosowanie – Bogdan Dec31
Bakteryjne preparaty enzymatyczne w technologii żywności. Cz. 2. Zastosowanie enzymów – Lidia Stasiak-Różańska, Stanisław Błażejak, Agnieszka Dmowska, Iwona Gientka326
Walidacja metod sensorycznych do oceny produktów spożywczychJustyna Czyrko, Diana Małgorzata Bruś, Patrycja Olszyńska, Monika Imierska330
Sprężarki i pompy próżniowe różnych typów konstrukcyjnych Piotr Cyklis426
Technika MALDI – nowoczesna metoda analitycznaJustyna Czyrko, Diana Małgorzata Bruś, Olena Mykhailiv432
Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych. Zgłoszenia do systemu RASFF – Aneta Brodziak, Paulina Złotek, Jolanta Król436
Aromat sposobem na sukces produktu. Trendy w aromatach spożywczych – Sylwia Pabiś, Radosław Bonikowski, Józef Kula512
Postęp w stosowaniu dodatków w przemyśle mięsnymKarolina Tabaka, Marek Cierach518
Kultury starterowe w przemyśle mięsnym– Iwona Węderska524
Bakterie propionowe użyteczne w przemyśle spożywczymKamil Piwowarek, Edyta Lipińska526
Procesy membranowe w procesie uzdatniania wody – Agnieszka Nawirska-Olszańska612
Wykorzystanie ozonu do niszczenia mikroorganizmówMałgorzata Ziarno, Dorota Zaręba615
Substancje dodatkowe w piekarstwie i ciastkarstwie. Regulacje prawne – Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Paulina Karczewska622
Robotyzacja w produkcji i pakowaniu żywności – Grzegorz Gołda, Adrian Kampa710
HACCP i BRC – porównanie systemów – Krzysztof Przystupa715
Emulsyjne nośniki substancji bioaktywnych – Grażyna Bortnowska840
Deklaracja ilościowej zawartości składników mięsnych. Znakowanie produktów mięsnych – Jolanta Joanna Sienkiewicz, Andrzej Wesołowski848
Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka, Jolanta Jarecka854
Design of the Control System for Canned-Food Sterilization – Antoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak, Bożena Danyluk862
Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 1 – Rafał Andrzejczyk, Tomasz Muszyński, Blanka Jakubowska912
Psychrotrofy w chłodniczym przechowywaniu żywności – Dorota Zielińska, Aleksandra Ołdak, Anna Rzepkowska, Danuta Kołożyn-Krajewska916
Przechowalnictwo żywności w atmosferze modyfikowanej – Joanna Markowska, Iwona Kasprzyk, Elżbieta Polak921
Produkcja pieczywa bezglutenowego – Elżbieta Dłużewska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak930
Substancje pochodzenia naturalnego w konserwacji żywności – Alina Kunicka-Styczyńska, Agnieszka Tyfa934
Reformulacje produktów żywnościowych. Poprawa sposobu żywienia konsumentów – Andrzej Gantner, Marta Tomaszewska-Pielacha, Krystyna Gutkowska1014
Przydatność pomiaru ATP w badaniach mikrobiologicznych – Anna Rygała, Dorota Kręgiel1020
Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 2 – Rafał Andrzejczyk, Tomasz Muszyński, Blanka Jakubowska1026
Bakterie fermentacji mlekowej w przemyśle spożywczym – Anna Mikołajczuk-Szczyrba, Izabella Młynarczyk, Anna Goncerzewicz, Anna Misiewicz1032
Patogeny najczęściej występujące w żywności. Zatrucia pokarmowe w krajach UE – Elżbieta Maćkiw, Magdalena Modzelewska, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Halina Ścieżyńska112
Substancje szkodliwe dla zdrowia pochodzące z powierzchni maszyn. Maszyny dla przemysłu spożywczego – Marzena Pawlicka, Małgorzata Mazańska116
Salmonella w mięsie drobiowym – Krystyna Kowal119
Wzrost Listeria monocytogenes a warunki środowiskowe – Klaudia Szewczuk, Anna Misiewicz1112
Zastosowanie egzopolisacharydów produkowanych przez bakterie kwasu mlekowego – Corinna Markowicz, Marcin T. Schmidt1118
Ziołowe surowce przyprawowe w przetwórstwie żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk1121
Basics of Process Control: the On-Off Control System – Antoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak, Agnieszka Anna Pilarska1126
Powiadomienia w systemie RASFF to źródło informacji przy analizie ryzyka – Małgorzata Krzepkowska1211
Puffingi wieprzowe – dobór obróbki wstępnej surowca – Tomasz Pawlak, Michał Piątek, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Antoni Ryniecki1215
Gęsina – siła i mądrość tradycji. Cz. 1. Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk1220
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIENrStr.
Fruktoza w przetwórstwie żywności. Kontrowersje dietetyczneRegina Wierzejska135
Czarny bez Sambucus nigra w dietoterapii chorób cywilizacyjnych – Anna Gramza-Michałowska, Andrzej Sidor138
Bakterie probiotyczne w żywności – nowe kierunki stosowania – Kamil Toczek, Paweł Glibowski342
Oszustwa żywności – fałszowanie marek – Wojciech Sawicki440
Żywność GMO w opinii społeczności miejskiej. Badania ankietowe – Zygmunt Litwińczuk, Monika Molga444
Żywność funkcjonalna na rynku amerykańskim – Bohdan Achremowicz, Adam P. Kuczyński532
β-glukany – ciekawy składnik funkcjonalny i prozdrowotny Alina Pacesz, Anna Sip53
Spirulina – niedoceniony składnik żywności – Agnieszka Kaźmierska541
Woda butelkowana a wodociągowa – skład chemiczny, właściwości, przeznaczenie – Teresa Latour629
Noni – tropikalny owoc o wysokim potencjale prozdrowotnym – Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska635
Witamina A – funkcje i znaczenie dla człowieka – Agnieszka Zaborska, Jolanta Król, Aneta Brodziak736
Tłuszcze i margaryna – niepewność wyboru nie tylko u konsumenta – Beata Marchand739
Żywność ekologiczna w Polsce – przetwórstwo oraz rynek – Grażyna Cacak-Pietrzak938
Kwas octowy – składnik żywności funkcjonalnej – Hubert Antolak, Dorota Kręgiel941
Ołów i arsen w żywności – Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal945
Tradycyjny ajran i kumys. Mleczne napoje fermentowane – Beata Marchand1044
Zastosowanie glukomannanu w produkcji żywności prozdrowotnej – Danuta Górecka, Krzysztof Dziedzic, Emilia Szafarz, Magdalena Szafarz1130
Awokado – wartość żywieniowa – Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska1133
Lecytyna – znaczenie i zastosowanie – Izabela Podgórska, Marcelina Olszak, Ewa Solarska1136
Napoje energetyzujące a bezpieczeństwo zdrowotne – Tomasz Czernecki, Bożena Sosnowska1224
Witamina E – właściwości i znaczenie dla człowieka – Agnieszka Zaborska, Jolanta Król, Aneta Brodziak1228
PRAWONrStr.
Żywność GMO – aspekty prawne i środowiskowe – Iwona Wrześniewska-Wal448
Jak odróżnić barwnik od żywności barwiącej? Przewodnik Komisji Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek, Katarzyna Kuźma, Jolanta Jarecka, Agnieszka Świtka52
Ekologiczny, tradycyjny, domowy – terminy stosowane w znakowaniu. Praktyka i orzecznictwo – Monika Drab-Grotowska, Paweł Mirosz640
Odpowiedzialność za szkodę. Niebezpieczny produkt żywnościowy – Iwona Wrześniewska-Wal882
Nowa żywność – aktualny stan prawny – Justyna Cieślak122
LOGISTYKA-OPAKOWANIANrStr.
Pakowanie żywności – przykładowe rozwiązaniaIwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Mariusz S. Kubiak125
Formaldehyd i inne substancje potencjalnie rakotwórcze. Opakowania żywnościMarzena Pawlicka, Małgorzata Mazańska, Jacek Postupolski130
Związki polifenolowe w winach owocowych – Dorota Semik, Tomasz Tarko13
Nowoczesne technologie pakowania dla przemysłu mięsnego. Perspektywy w branży opakowaniowej – Patrycja Sumińska, Marek Kotowicz, Małgorzata Mizielińska, Sławomir Lisiecki334
Papier i tektura do kontaktu z żywnością. Zagrożenia dla zdrowia, wymagania prawne – Marzena Pawlicka, Andrzej Starski, Jacek Postupolski339
Standardy GS1 do usprawniania procesów magazynowych. Dobre praktyki – Grzegorz Sokołowski718
Żywność w Internecie – sprzedaż i identyfikacja towarów – Jacek Pucher722
Opakowania biodegradowalne do żywności- Hanna Żakowska726
Handel hurtowy w Polsce – stan i kierunki rozwoju – Urszula Kłosiewicz-Górecka732
Współpraca banków żywności z darczyńcami – Magdalena Krajewska866
Opakowanie produktu spożywczego a wartość dla producenta – Joanna Kuzincow, Wiktor Woytowicz869
Dobra Praktyka Transportowa. Wybrane zagadnienia – Krzysztof Przystupa878
Opakowania do produktów mlecznych – Patrycja Sumińska, Izabela Dmytrów1038
Znakowanie opakowań zbiorczych w logistyce handlu wielkopowierzchniowego. Praktyka i najczęstsze błędy. Cz. 1 Dominik Kupisz1232
WYDARZENIANrStr.
Wybrane targi dla branży spożywczej w 2015 r.142
Jubileuszowy rok 2015 Federecji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej- Janusz M. Kowalski545
Swobodniejsze decydowanie o zastosowaniu GMO w UE546
WorldFood Warsaw 2015548
Innowacyjność tematem targów Anuga FoodTech 2015 – Beata Marchand644
Wyżywienie planety, energia dla życia – Monika Witkowska646
80-lecie Witolda Perety741
Kreatywność w tworzeniu napojów alkoholowych742
Największe targi spożywcze743
Składniki pod lupą konsumentów744
Postęp w inżynierii żywności744
XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN „Żywność-Zdrowie-Przyszłość” – Jolanta Stadnik, Izabella Jackowska 888
Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej – III Kongres Nauk Rolniczych1140
POLAGRA wspomaga firmy w rozwoju – Beata Marchand1142
Współpraca rzeczoznawców SITSpoż. z przemysłem i sieciami handlu spożywczego – Aleksander Jakubowski1235
Wybrane targi dla branży spożywczej w 2016 r.1237
Roczny spis treści. Wykaz artykułów – „Przemysł Spożywczy” 20151240

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.