Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2023

GOSPODARKA

 • Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna przemysłu spożywczego w Polsce na tle otoczenia rynkowego  (DOI10.15199/65.2023.8.2)
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  11

PRAWO

 • Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska (f-gazy)  (DOI10.15199/65.2023.8.3)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk  20

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Zastosowanie procesu aglomeracji ciśnieniowej do zagospodarowania wytłoków jabłkowych  (DOI10.15199/65.2023.8.4)
  Ryszard Kulig, Renata Różyło, Grzegorz Łysiak, Paweł Hyła  27
 • Wpływ wybranych substancji tłuszczowych, ich entalpii topnienia oraz kompozycji kwasów tłuszczowych na przeżywalność Lactobacillus rhamnosus GG podczas procesu suszenia rozpyłowego i przechowywania  (DOI10.15199/65.2023.8.5)
  Alicja Fedorowicz, Artur Bartkowiak   32

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Porównanie jakości oraz analiza bezpieczeństwa rynkowych olejów rzepakowych tłoczonych na zimno oraz rafinowanych  (DOI10.15199/65.2023.8.6)
  Karol Łysiak, Małgorzata Wroniak   40
 • Mięso danieli – niedoceniane w kuchni i przetwórstwie  (DOI10.15199/65.2023.8 .7)
  Dominika Opat, Mirosław Słowiński  49

OPAKOWANIA-LOGISTYKA

 • Automatyzacja i robotyka w pakowaniu żywności o niskim stopniu przetworzenia  (DOI10.15199/65.2023.8 .7)
  Marta Lenartowicz-Klik, Izabela Gajlewicz  53

WYDARZENIA

 • Borówka z historycznym rekordem ilości konsumentów  10
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zacieśnia współpracę z ekspertami z obszaru żywności i żywienia w ramach Rady Naukowej  26

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej