Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2022

Gospodarka

 • Znaczenie krajowych i importowanych surowców w produkcji żywności w Polsce  (DOI10.15199/65.2022.8.1)
  Iwona Szczepaniak, Piotr Szajner  6
 • Przemysł spożywczy w Polsce podczas pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie  (DOI10.15199/65.2022.8.2)
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  14

Technika-Technologia

 • Blending jako sposób modyfikacji wartości odżywczej i stabilności oksydacyjnej olejów tłoczonych na zimno  (DOI10.15199/65.2022.8.3)
  Karol Łysiak, Michał Wolski, Małgorzata Wroniak  24
 • Emisje gazów cieplarnianych w produkcji mrożonych produktów rolno-spożywczych  (DOI10.15199/65.2022.8.4)
  Magdalena Wróbel- Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Elżbieta Polak  30
 • Zastosowanie suszonego miodu w produkcji mlecznych mas czekoladowych   (DOI10.15199/65.2022.8.5)
  Jolanta Kowalska, Katarzyna Samborska, Bogumiła Urbańska, Hanna Kowalska  40

Żywność-Żywienie

 • Wykorzystanie owadów w przemyśle spożywczym – szanse i zagrożenia  (DOI10.15199/65.2022.8.6)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel  46
 • Wybrane produkty spożywcze jako czynnik ograniczający ryzyko zachorowania na raka piersi  (DOI10.15199/65.2022.8.8)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  60

Logistyka-Opakowania

Ekspert

 • Systemy zabezpieczeń przed szkodnikami magazynów spożywczych  
  Ziemowit Rudy  64

Wydarzenia

 • Już od ponad roku obowiązuje rygorystyczny limit tłuszczów trans we wszystkich produktach  72

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line