Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Już od ponad roku obowiązuje rygorystyczny limit tłuszczów trans we wszystkich produktach

W kwietniu 2021 r. weszło w życie rozporządzenie[1] ograniczające zawartość przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego do 2 g na 100 g tłuszczu. Od tego momentu nie można wprowadzać do sprzedaży żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego, która ten limit przekracza. Czym są tłuszcze trans i jaki mają wpływ na nasze zdrowie? Jak podaje Narodowe Centrum […]

Contents 8/2022

ECONOMY Importance Of Domestic and Imported Raw Materials in Food Production in Poland  (DOI10.15199/65.2022.8.1)Iwona Szczepaniak, Piotr Szajner  6 Wiew more The production of food products in Poland shows high dynamics of development. The raw material base consists mainly of products from domestic agriculture. The progressing internationalization processes of the Polish food economy mean that the importance of […]

Systemy zabezpieczeń przed szkodnikami magazynów spożywczych

Ziemowit Rudy, Dyrektor ds. Klientów Sieciowych i Strategicznych – VACO Part of Rentokil Magazynowanie to element łańcucha dostaw mocno narażony na oddziaływanie szkodników. Osiągnięcie stanu całkowitego bezpieczeństwa w praktyce jest trudnym zadaniem, niemniej należy zrobić wszystko, by ograniczyć ryzyko do minimum. Podstawa to dobry stan sanitarny i techniczny obiektów spożywczych oraz ciągły i dokładny monitoring szkodników. Brak odpowiedniego […]

Przemysł Spożywczy 8/2022

Gospodarka Znaczenie krajowych i importowanych surowców w produkcji żywności w Polsce  (DOI10.15199/65.2022.8.1)Iwona Szczepaniak, Piotr Szajner  6 Zobacz więcej Produkcja artykułów żywnościowych w Polsce wykazuje wysoką dynamikę rozwoju. Bazę surowcową dla niej stanowią przede wszystkim produkty pochodzące z krajowego rolnictwa. Postępujące procesy internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej powodują, że stopniowo zwiększa się znaczenie surowców rolnych pochodzących z importu. Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział […]