Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 1/2023

Gospodarka

 • Rynek i przemysł spożywczy w 2022 roku  (DOI10.15199/65.2022.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2
 • Wybrane czynniki i uwarunkowania wpływające na działalność franczyzową w czasie pandemii Covid-19  (DOI10.15199/65.2023.1.2)
  Łukasz Jędrzejczyk, Andrzej Fetliński  11

Technika-Technologia

 • Wpływ metody suszenia na zawartość polifenoli ogółem, chlorofili i witaminy C w kolendrze siewnej (Coriandrum sativum L.)  (DOI10.15199/65.2023.1.3)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  15

Żywność-Żywienie

Logistyka-Opakowania

 • Opakowania aktywne w przemyśle spożywczym – część 1  (DOI10.15199/65.2023.1.5)
  Sabina Galus, Małgorzata Nowacka  24

Wydarzenia

 • Roczny spis treści. Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” 2022 r.  10, 23
 • Owocna działalność Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w 2022 r.  27

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image