Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 1/2023

Gospodarka

 • Rynek i przemysł spożywczy w 2022 roku  (DOI10.15199/65.2023.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2
 • Wybrane czynniki i uwarunkowania wpływające na działalność franczyzową w czasie pandemii Covid-19  (DOI10.15199/65.2023.1.2)
  Łukasz Jędrzejczyk, Andrzej Fetliński  11

Technika-Technologia

 • Wpływ metody suszenia na zawartość polifenoli ogółem, chlorofili i witaminy C w kolendrze siewnej (Coriandrum sativum L.)  (DOI10.15199/65.2023.1.3)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  15

Żywność-Żywienie

Logistyka-Opakowania

 • Opakowania aktywne w przemyśle spożywczym – część 1  (DOI10.15199/65.2023.1.5)
  Sabina Galus, Małgorzata Nowacka  24

Wydarzenia

 • Roczny spis treści. Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” 2022 r.  10, 23
 • Owocna działalność Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w 2022 r.  27

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej