Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Owocna działalność Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w 2022 r.

Rok 2022 był niezwykle pracowity dla Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego. W IV kwartale odbyło się posiedzenie podsumowujące działalność w 2022 r. Posiedzenie połączone było z prezentacją dorobku naukowego, przedstawioną przez Elżbietę Wojtowicz, Kierownika Zakładu Koncentratów Spożywczych i Produktów Zbożowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego przy ul. Starołęcka 40. Bardzo ważne osiągnięcia Zakładu to technologie enzymatyczne produktów hydrolizatów skrobiowych czy skrobia modyfikowana o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu koncentratów spożywczych typu instant. Pod kierownictwem Mariana Remiszewskiego Zakład otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. za współpracę przy opracowaniu i wdrożeniu witaminy „C” m.in. w Brazylii, oraz wielu produktów enzymatycznych czy wielkiego ówczesnego przeboju kawy „INKA”.

Zrealizowany został zaplanowany na III kwartał wyjazd szkoleniowy do firmy Hochland, przygotowany przez Przewodniczącego Koła „Nauka” L. Jarosławskiego. Przyjęcie członków Oddziału przez Kierownictwo firmy Hochland połączone było z oryginalną degustacją oraz prezentacją pracy nowoczesnych linii produkcyjnych i bogatego asortymentu wyrobów mlecznych. Zwiedzanie Zakładu Produkcyjnego rodzinnej firmy Hochland w Kaźmierzu Wielkopolskim połączono z możliwością zapoznania się z działalnością dla Ojczyzny i Kościoła św.  Urszuli Ledóchowskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach w 1920 r. Dzięki uprzejmości sióstr zwiedzono pomieszczenia, w których żyła i pracowała matka Urszula, a także sarkofag świętej w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny.

 W pomieszczeniu Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach obyło się wyjazdowe posiedzenie Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Józefa Gładkowskiego. W wystąpieniu podsumowującym działalności Oddziału za 2022 r. podkreślił, że wszystkie założone i zaplanowane zadana zostały zrealizowane. Podczas posiedzenia przyjęto nowych członków: dr hab. Renatę Dobrucką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Marcina Szymańskiego – pracownika naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Morasku. Natomiast do Koła „Nauka” działającego przy Oddziale przyjęto Agnieszkę Jędrzejczak – pracownika Zakładu Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Podczas wyjazdu szkoleniowego była również możliwość zapoznanie się z historią ośmiobocznego wiatraka wieżowego typu Holender w Rogierówku.

Sukcesy Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w Poznaniu mają swoje źródło w wieloletniej aktywnej społecznej działalności jego członków. Bardzo ważne jest osobiste zaangażowanie Józefa Gładkowskiego, który już od ponad 50 lat kieruje Oddziałem jako jego Przewodniczący. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia na przestrzeni tych ponad 50 lat był wielokrotnie wspierany merytorycznie, organizacyjnie oraz kulturalnie (np. występy Chóru „ECHO”) przez Józefa Gładkowskiego podczas Krajowych Zgromadzeń Delegatów z całego kraju.

Bronisław Wesołowski

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.