Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 1/2021

GOSPODARKA

 • Rynek i przemysł spożywczy w 2020 roku   (DOI10.15199/65.2021.2.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2
 • Stan i perspektywy rozwoju handlu rolno-spożywczego Polski z Chinami   (DOI10.15199/65.2021.2.2)
  Małgorzata Bułkowska   11

PRAWO

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Występowanie i zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych   (DOI10.15199/65.2021.2.4)
  Halina Makała   19

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • Rada UE chce wprowadzić system znakowania żywności uwzględniający dobrostan zwierząt  23
 • Nowy raport „Logistyka 2040” – trzy scenariusze przyszłości logistyki  23
 • Co trzecia firma z branży spożywczej zwiększyła automatyzację  27

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej