Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konferencja PFPŻ „Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego”

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego – wybrane działania Prezesa UOKiK i KOWR oraz doświadczenia przedsiębiorców, która odbędzie się 21 marca br. na platformie Zoom.

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

W PROGRAMIE:

  • Ostatnie praktyki i orzecznictwo w zakresie przewagi kontraktowej
  • Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – doświadczenia KOWR
  • Fundusz Ochrony Rolnictwa – doświadczenia i praktyka KOWR
  • Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Umowy dystrybucyjne po reformie prawa unijnego
  • Umowy na kontraktacje w praktyce

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska oraz działów prawnych!

Patronem konferencji jest „Przemysł Spożywczy”.

Zachęcamy do udziału!

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.