Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 3/2021

ECONOMY

  • 2 Food Enterprises on the Ranking List 2000 – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2021.3.1) 

TECHNICS– TECHNOLOGY

  • 6 Innovation in The Production of Meat Products – Joanna Stadnik, Karolina Wójciak (DOI 10.15199/65.2021.3.2) 
  • 12 In Vitro Meat – Dilemmas of Producers and Consumers – Krzysztof Dasiewicz (DOI 10.15199/65.2021.3.3) 

FOOD-FEEDING

  • 20 Bee Honey in Nutrition and Health Prophylaxis – Małgorzata Dżugan, Michał Miłek, Ewelina Sidor, Monika Tomczyk (DOI 10.15199/65.2021.3.4) 
  • 25 Current Problems of The Quality of Culinary Meat Available on Polish Market in The Opinion of Consumers – Klaudia Wojtulewicz, Tomasz Florowski, Anna Florowska (DOI 10.15199/65.2021.3.5) 
  • 31 Seafood – A Source of Nutrients – Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk (DOI 10.15199/65.2021.3.6) 

MEMORY

  • 35 Memory of Prof. Jan Mroczek

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej