Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności

ECONOMY   

TECHNICS-TECHNOLOGY          

 • Study Of Thermal Technics for Monitoring the Microbiological Quality Meat Products   (DOI10.15199/65.2021.11.2)
  Edyta Lipińska, Elżbieta Hać-Szymańczuk, Kamil Piwowarek, Weronika Gas   8

FOOD-FEEDING     

 • Possibilities of Using Hemp (Cannabis Sativa L. Var. Sativa) in Food  (DOI10.15199/65.2021.11.5)
  Patryk Pokorski, Monika Hoffmann  26

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Extraordinary use of neonicotinoids to protect sugar beet in 2020/21  12
 • Antimicrobial resistance: what is the risk of spread through animal transport?  18
 • Is carp a healthy fish?  24
 • 46% of consumers across the Europe have significantly lowered meat products consumption  36
 • Blueberry, chokeberry, strawberry and mini-kiwi record the highest increases in consumption  39

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.