Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności

ECONOMY    Food Consumption in Households in Poland  (DOI10.15199/65.2021.11.1) Mariola Kwasek   2 Wiew more The article presents the level of available incomes, expenditures, including food expenditures and food consumption in households in Poland and by socio-economic groups (employees, farmers, self-employed persons, retirees and pensioners) in 2020. The analysis of food consumption in the discussed population groups in […]