„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Borówka, aronia, truskawka i minikiwi notują największe wzrosty spożycia

Kantar monitoruje konsumpcję wszystkich najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw. Patrząc na październikowe wyniki, rok do roku, najbardziej zyskały borówka (wzrost o 30%), aronia (o 29%), truskawka (o 18%) oraz minikiwi (o 9%). Najpopularniejszymi owocami października były jabłka, śliwki i gruszki. Najpopularniejszymi warzywami w październiku były ziemniaki, pomidory i cebula. Ich wysoka konsumpcja ma charakter całoroczny.

Wzrost konsumpcji polskich superowoców

W porównaniu do wyników uzyskanych w badaniach w 2020 r. widać wyraźnie wzrost deklaracji konsumpcji polskich superowoców. Chociaż czasami takie deklaracje są nieco „na wyrost”, to można je odczytać jako zwiastuny przyszłego zainteresowania i zwiększenia konsumpcji, a może nowych trendów.

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 października 2021 r., na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pytał respondentów o częstotliwość spożywania ok. 20 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Wyniki deklaracji konsumpcji w październiku należy odnieść do wyników sprzed roku. Najbardziej zyskała borówka, aronia, truskawka i minikiwi.

Borówka zyskała 30%. Na początku października br. 30% Polaków zadeklarowało, że jadło borówki, w tygodniu poprzedzającym badanie. Rok wcześniej to było 23%. Daje to wzrost o 7 pkt%, czyli 30%. W przypadku aronii mowa o wzroście deklaracji konsumpcji o 29%. W październiku 18% Polaków, rok temu 14%, wzrost o 4 pkt%, czyli 29%. Trzecia wśród owoców jagodowych truskawka zanotowała wzrost o 18%. Na początku października 2021 r. jadło truskawki 20% Polaków. W październiku 2020 roku konsumpcję deklarowało 17%, wzrost o 3 pkt%, czyli o 18%. Systematycznie rośnie konsumpcja i zasięg dystrybucji polskiego minikiwi. W październiku 2020 roku 11% Polaków deklarowało spożycie minikiwi, w październiku 2021 roku już 12%. Potwierdza to skalę penetracji rynku. 1 pkt% oznacza tu wzrost o 9%. Ten wyniki daje minikiwi czwarte miejsce.

Spożywanie owoców i warzyw podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 91% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 74% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 65% na kolację. Na przekąskę warzywa i owoce spożywało 49% Polaków, natomiast na drugie śniadanie 50%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (40%). Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 51% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców. Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (21%).  Najrzadziej (28%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Wczoraj na talerzu

Jedynie 17% Polaków odżywiało się w październiku zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku zalecany poziom. Prawie jedna trzecia (32%) badanych odżywiała się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią ich połowę. 50% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 35% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 15% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w październiku wartość 46,9 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.

W porównaniu do września wskaźnik ten wzrósł w październiku o 1,8 pkt.

Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

/op.MM na podstawie polskiesuperowoce.pl z dnia 28.10.2021

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.