Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Content 10/2023

ECONOMY

LAW

  • Possibilities Of Using Probiotics, Prebiotics, Synbiotics and Postbiotics in Dairy Industry (DOI 10.15199/65.2023.10.3)
    Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  14

TECHNICS-TECHNOLOGY

  • Japanese Soy Sauces – Technology, The Role of Microorganisms, Quality and Innovations (DOI 10.15199/65.2023.10.4)
    Iwona Gientka  21

FOOD-FEEDING

  • Evaluation Of the Content of Selected Saccharides in Semi Hard Ripened Cheeses Available on The Polish Market (DOI 10.15199/65.2023.10.6)
    Karolina Szymańska, Magdalena Baniewska, Mariusz Śliwiński, Monika Małkowska-Kowalczyk  34

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.