„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 11/2022

GOSPODARKA

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

EKSPERT

  • Międzynarodowe standardy określające wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych  
    Ziemowit Rudy  30

WYDARZENIA

  • Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego  7
  • Dostępność i przystępność cenowa nawozów w UE i na świecie  19
  • SIAL Paris – wiodące wydarzenie sektora spożywczego  24
  • Projekt informacyjno-edukacyjny „Mitożercy”  29

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.