Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2022

GOSPODARKA

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

EKSPERT

  • Międzynarodowe standardy określające wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych  
    Ziemowit Rudy  30

WYDARZENIA

  • Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego  7
  • Dostępność i przystępność cenowa nawozów w UE i na świecie  19
  • SIAL Paris – wiodące wydarzenie sektora spożywczego  24
  • Projekt informacyjno-edukacyjny „Mitożercy”  29

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.