Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2022

GOSPODARKA

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

EKSPERT

  • Międzynarodowe standardy określające wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych  
    Ziemowit Rudy  30

WYDARZENIA

  • Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego  7
  • Dostępność i przystępność cenowa nawozów w UE i na świecie  19
  • SIAL Paris – wiodące wydarzenie sektora spożywczego  24
  • Projekt informacyjno-edukacyjny „Mitożercy”  29

Aktualności

Roczny spis treści 2022 r.

Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” GOSPODARKA Nr Str. Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy w 2021