Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2022

GOSPODARKA

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

EKSPERT

  • Międzynarodowe standardy określające wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych  
    Ziemowit Rudy  30

WYDARZENIA

  • Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego  7
  • Dostępność i przystępność cenowa nawozów w UE i na świecie  19
  • SIAL Paris – wiodące wydarzenie sektora spożywczego  24
  • Projekt informacyjno-edukacyjny „Mitożercy”  29

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line