Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

W tegorocznym, jedenastym już Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) Polska zajęła 21 pozycję w klasyfikacji generalnej obejmującej 113 krajów. To skok o jeden punkt w górę w porównaniu z ubiegłoroczną 22 pozycją w rankingu. Nasz kraj zajmuje też 16 miejsce wśród 26 krajów europejskich. Od 2012 roku, bezpieczeństwo żywnościowe Polski w indeksie poprawiło się o 7 punktów, przechodząc od klasyfikacji „umiarkowanej” do „dobrej” w ciągu ostatnich 11 lat.

Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI – Global Food Security Index) to szczegółowa analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie. Raport, opracowany przez Economist Impact i sponsorowany przez Corteva Agriscience, ocenia bezpieczeństwo żywnościowe w 113 krajach przez pryzmat kluczowych filarów. Są nimi: przystępność cenowa i dostępność żywności, jej jakość i bezpieczeństwo, a także zasoby naturalne oraz odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Nowością jest łączenie bezpieczeństwa żywnościowego z dostępem do środków produkcji rolnej i poziomem inwestycji w badania i rozwój w rolnictwie.

Polska osiągnęła najwyższy wynik w kategorii „Przystępność cenowa żywności”. Autorzy raportu podkreślają, że Polska radzi sobie dobrze, ponieważ udało jej się sprawić, by żywność była osiągalna dla wszystkich. Atutem żywności w Polsce jest też jej jakość i bezpieczeństwo. W tej kategorii nasz kraj zajmuje 15 miejsce w klasyfikacji generalnej i 9 pozycję na 26 krajów w Europie. Ten wynik można przypisać bardzo dobrym rezultatom w podkategoriach „Normy żywieniowe” oraz „Jakość białka”. Nadal jednak istnieją luki w udostępnianiu żywności konsumentom. Poprawa infrastruktury gospodarstw rolnych, zmniejszenie zmienności cen produktów oraz zwiększenie wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie mają pomóc naszemu krajowi poprawić wyniki dostępności żywności. Polska musi również skoncentrować się na długoterminowych kwestiach ochrony zasobów naturalnych oraz odporności systemu żywnościowego na zmiany klimatu, na przykład poprzez ochronę morskiej różnorodności biologicznej, a także zarządzanie eutrofizacją w morzach, rzekach i jeziorach, aby poprawić ogólne środowisko bezpieczeństwa żywnościowego.

W skali globalnej indeks pokazuje, że globalne bezpieczeństwo żywnościowe nadal zmniejsza się. Pandemia COVID-19, niestabilna sytuacja polityczna, inflacja, rosnące koszty żywności i ekstremalne zjawiska pogodowe w 2022 roku pokazały kruchość globalnego systemu żywnościowego i jej wpływ na obniżenie się globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Raport wskazuje na główne obszary bezpieczeństwa żywnościowego, które uległy osłabieniu na przestrzeni lat. W latach 2019-2022 jakość i bezpieczeństwo żywności spadły o 4 procent. System żywnościowy pozostaje również bardzo wrażliwy na czynniki klimatyczne, takie jak susza, powodzie i brak wody dla rolnictwa. Pomimo, że odnotowano zwiększenie się nakładów na rolnictwo, to wciąż słabym punktem jest brak wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie, infrastruktura do nawadniania oraz jakość gleby związana z niską zawartością materii organicznej.

Autorzy raportu podkreślają, że wzmocnienie odporności systemów żywnościowych ma ogromne znaczenie. Wskaźniki GFSI pokazują, że kraje stoją w obliczu gwałtownego wzrostu cen żywności i głodu na niespotykaną dotąd skalę. Jesteśmy w krytycznej chwili. Aby zapobiec poważnym zagrożeniom w globalnym systemie żywnościowym, należy dokonać długoterminowych inwestycji strukturalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

Informacje dotyczące sytuacji Polski można pobrać ze strony:

https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Poland_country_report_Sep_2022.pdf

/op. MM na podstawie informacji prasowej Corteva Agriscience z dnia 17.11.2022

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.