Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2021

mleko i produkty mleczne

ECONOMY   Impact of the „Farm to Fork” Strategy on the Dairy Sector Development  (DOI10.15199/65.2021.10.1)Piotr Szajner  4 Wiew more The „Farm to Fork” strategy defines the conditions for the functioning of the EU agri-food sector, including the dairy industry. The Polish dairy sector is relatively well prepared to implement the strategy, which, however, will be a big challenge, […]

Przemysł Spożywczy 10/2021

Branża mleczarska

GOSPODARKA Wpływ wdrożenia unijnej strategii „Od pola do stołu” na rozwój branży mleczarskiej w Polsce  (DOI10.15199/65.2021.10.1)Piotr Szajner  4 Zobacz więcej Strategia „Od pola do stołu” określi warunki funkcjonowania unijnego sektora rolno-spożywczego, w tym także branży mleczarskiej. Polska branża mleczarska jest relatywnie dobrze przygotowana do realizacji strategii, która będzie jednak dużym wyzwaniem, gdyż gospodarstwa rolne i przemysł mleczarskich […]