Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2021

mleko i produkty mleczne

ECONOMY  

 • Impact Of the Coronavirus Pandemic on The US Food Market and Catering  (DOI10.15199/65.2021.10.3)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  20

TECHNICS-TECHNOLOGY        

 • Application Of Laser Diffraction to Study Stability of Oil-In-Water Emulsions in The Dairy Industry  (DOI10.15199/65.2021.10.4)
  Adrianna Bomba, Andrzej Babuchowski, Marek Adamczak  25

 • Ricotta Cheese – Production, Characteristics and Quality Features  (DOI10.15199/65.2021.10.5)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka   32

FOOD-FEEDING     

 • Consumer Assessment of Ripening Cheeses Made of Cow’s Milk  (DOI10.15199/65.2021.10.1)
  Barbara Krzysztofik, Barbara Krochmal-Marczak   60

EVENTS

 • Pascalisation in the context of global trends in the food ndustry  10
 • POLAGRA – summary of the 2021 dition  17
 • The innovative analysis of intramuscular fat in meat  28
 • The great return of einkorn and other traditionally Polish cereals  57
 • The BIOEXPO 2021 Congress is behind us!  66
 • Packaging waste segregation  67

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image