„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 10/2021

mleko i produkty mleczne

ECONOMY  

 • Impact Of the Coronavirus Pandemic on The US Food Market and Catering  (DOI10.15199/65.2021.10.3)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  20

TECHNICS-TECHNOLOGY        

 • Application Of Laser Diffraction to Study Stability of Oil-In-Water Emulsions in The Dairy Industry  (DOI10.15199/65.2021.10.4)
  Adrianna Bomba, Andrzej Babuchowski, Marek Adamczak  25

 • Ricotta Cheese – Production, Characteristics and Quality Features  (DOI10.15199/65.2021.10.5)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka   32

FOOD-FEEDING     

 • Consumer Assessment of Ripening Cheeses Made of Cow’s Milk  (DOI10.15199/65.2021.10.1)
  Barbara Krzysztofik, Barbara Krochmal-Marczak   60

EVENTS

 • Pascalisation in the context of global trends in the food ndustry  10
 • POLAGRA – summary of the 2021 dition  17
 • The innovative analysis of intramuscular fat in meat  28
 • The great return of einkorn and other traditionally Polish cereals  57
 • The BIOEXPO 2021 Congress is behind us!  66
 • Packaging waste segregation  67

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.