Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Zmiany dla przedsiębiorstw w 2024 roku

W 2024 r. najwięcej wymagań prawnych będzie dotyczyć opakowań. Zaczną obowiązywać wymagania odnoszące się do jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym w 2024 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne będą musieli pobierać od klientów opłaty za jednorazowe wyroby z tworzyw sztucznych, takie jak np. kubki na napoje, pojemniki, w które pakowana jest żywność na miejscu w tych placówkach. Ponadto od połowy roku przedsiębiorcy w tych placówkach będą zobowiązani do oferowania konsumentom opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Głównym celem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego rynku UE poprzez pełne zharmonizowanie wymagań dotyczących produkcji i stosowania opakowań oraz postępowania z odpadami opakowaniowymi, z naciskiem na aspekt ochrony i poprawy środowiska naturalnego. Dotyczy to m.in. ustanowienia ambitnych unijnych celów recyklingu opakowań, ponownego użycia opakowań, zawartości materiałów z recyklingu w opakowaniach, ekologicznego projektowania opakowań, aby nadawały się do recyklingu lub ponownego użycia, odpowiedniej zbiórki odpadów opakowaniowych, w tym zbiórki selektywnej, itp.

W innych obszarach niż opakowania, w 2024 r. będą kontynuowane prace legislacyjne zapowiedziane przez Komisję Europejską w strategii „Od pola do stołu”. Oczekiwane jest sfinalizowanie rozporządzenia unijnego regulującego sposób deklarowania na opakowaniu daty minimalnej trwałości, aby produkty mogły być przez konsumentów świadomie konsumowane jeszcze po tej dacie (w celu obniżenia ilości marnowanej żywności).

Oznacza to dla przemysłu konieczność bieżącego śledzenia prowadzonych prac legislacyjnych, analizowania proponowanych zmian i zgłaszania uwag w procesach konsultacji, a także analizowania wyprzedzająco możliwości własnych firm do dostosowania się do tych zmian, gdy już zostaną opublikowane i wejdą w życie.

Powyższy tekst jest fragmentem artykułu pt. „Jakich zmian w prawodawstwie można się spodziewać w 2024 r. i co one w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców?” autorstwa Andrzeja Gantnera ze styczniowego (1/2024) numeru Przemysłu Spożywczego. Treść w całości jest dostępna pod tym adresem.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.