„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 9/2021

GOSPODARKA

 • Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w dobie pandemii COVID-19   (DOI10.15199/65.2020.9.1)
  Małgorzata Bułkowska  2

PRAWO

 • Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia środków spożywczych ołowiem i kadmem
  Monika Mania  12

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Wartość odżywcza zbóż niechlebowych i możliwość ich wykorzystania w przemyśle   (DOI10.15199/65.2020.9.4)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel  20
 • Charakterystyka polskiego rynku internetowego olejów tłoczonych na zimno   (DOI10.15199/65.2020.9.5)
  Natalia Goździk, Małgorzata Wroniak  28

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • 75 lat Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Bronisław Wesołowski  43

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.