Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 9/2021

GOSPODARKA

 • Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w dobie pandemii COVID-19   (DOI10.15199/65.2020.9.1)
  Małgorzata Bułkowska  2

PRAWO

 • Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia środków spożywczych ołowiem i kadmem
  Monika Mania  12

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Wartość odżywcza zbóż niechlebowych i możliwość ich wykorzystania w przemyśle   (DOI10.15199/65.2020.9.4)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel  20
 • Charakterystyka polskiego rynku internetowego olejów tłoczonych na zimno   (DOI10.15199/65.2020.9.5)
  Natalia Goździk, Małgorzata Wroniak  28

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • 75 lat Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Bronisław Wesołowski  43

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line