„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 11/2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Badania nad zastosowaniem techniki termowizyjnej do monitorowania jakości mikrobiologicznej wędliny drobiowej  (DOI10.15199/65.2021.11.2)
  Edyta Lipińska, Elżbieta Hać-Szymańczuk, Kamil Piwowarek, Weronika Gas   8

 • Promieniowanie jonizujące – alternatywna metoda konserwacji żywności  (DOI10.15199/65.2021.11.3)
  Agnieszka Jackowska-Tracz  14

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Możliwości zastosowania konopi włóknistych (Cannabis sativa L. var. sativa) w żywności  (DOI10.15199/65.2021.11.5)
  Patryk Pokorski, Monika Hoffmann  26

LOGISTYKA-OPAKOWALNICTWO

 • Innowacje w pakowaniu żywności w gospodarce zrównoważonej  (DOI10.15199/65.2021.11.6)
  Grażyna Budryn, Agnieszka Nowak  32

WYDARZENIA

 • Nadzwyczajne zastosowanie neonikotynoidów do ochrony buraków cukrowych w latach 2020/21  12
 • Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, ryzyko rozprzestrzeniania się poprzez transport zwierząt  18
 • Dlaczego karp jest zdrowy z natury? Kampania promocyjna Karp – Zdrowy z Natury  24
 • 46% europejskich konsumentów znacząco zmniejszyło spożycie mięsa  36
 • Borówka, aronia, truskawka i minikiwi notują największe wzrosty spożycia  39

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.