Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Grupa Akomex z brązowym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwój

Grupa Akomex została nagrodzona brązowym medalem przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową, zajmującą się oceną działań i praktyki przedsiębiorstw z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowania ekologicznego.

Brązowy medal od EcoVadis Grupa Akomex otrzymała w wyniku oceny dokonywanej w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem procesu doboru kontrahentów, w kontekście rosnących oczekiwań interesariuszy względem brania pod uwagę przez firmy odpowiedzialności za ich oddziaływanie na środowisko naturalne i otoczenie społeczne.  Autentyczne i poparte faktami postępowanie w duchu „sustainability” ma szansę zaistnieć jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku.

– Uzyskanie certyfikatu zrównoważonego rozwoju EcoVadis na poziomie brązowym jest potwierdzeniem naszych przekonań i wysiłków. Jest też początkiem drogi jaką Grupa Akomex chce podążać w przyszłości. Szczególnie patrząc z perspektywy dobra kolejnych pokoleń obecnie nie ma alternatywy dla działań biznesowych uwzględniających ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naszej planety – wyjaśnia Grzegorz Łajca, Prezes Grupy Akomex.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.