„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Drodzy Czytelnicy,

Napływ taniego, często niezdatnego do spożycia zboża z Ukrainy istotnie zaburzył równowagę na rynku spożywczym. W efekcie tego zjawiska wybuchły intensywne protesty rolników broniących swoich interesów.