Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Drodzy Czytelnicy,

Napływ taniego, często niezdatnego do spożycia zboża z Ukrainy istotnie zaburzył równowagę na rynku spożywczym. W efekcie tego zjawiska wybuchły intensywne protesty rolników broniących swoich interesów.