„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Drodzy Czytelnicy,

Napływ taniego, często niezdatnego do spożycia zboża z Ukrainy istotnie zaburzył równowagę na rynku spożywczym. W efekcie tego zjawiska wybuchły intensywne protesty rolników broniących swoich interesów. Okoliczności te są doskonałą okazją, aby przyjrzeć się lepiej ekonomice rolnictwa oraz pozycji Polski w tym obszarze na tle innych krajów Europy. Zewnętrzne dopłaty unijne do rolnictwa to forma wsparcia finansowego, która ma na celu głównie poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej rolników. Obejmują one m.in. dopłaty bezpośrednie, dopłaty do obszarów wiejskich, dopłaty do rozwoju obszarów wiejskich, dopłaty do ochrony środowiska i klimatu, dopłaty do produkcji ekologicznej czy dopłaty dla młodych rolników. Czy takie wsparcie jest korzystne dla rolnictwa?

Mija dziesięć lat od wydania książki Reinventing Organizations autorstwa Frederica Laloux. W książce tej belgijski autor – przedsiębiorca i coach wyłożył swoją koncepcję turkusowej organizacji. I było to wówczas naprawdę wymyślanie organizacji na nowo (bo tak właśnie należałoby przetłumaczyć tytuł tego dzieła). Warto więc dziś, po upływie dekady, odwołać się do wspomnianej koncepcji oraz przyjrzeć się, ile z niej przetrwało w działających organizmach gospodarczych i pozagospodarczych.

Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz handel detaliczny, czyli podmioty zobowiązane do realizacji postanowień ustawy o systemie kaucyjnym, apelują o przyjęcie kluczowych poprawek legislacyjnych, mających na celu zapewnienie szczelności i efektywnego działania ogólnopolskiego systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Polski system będzie drugim największym dotychczas w Europie, dlatego tak istotne jest uniknięcie chaosu przy jego uruchamianiu. Przyjęta jeszcze przez poprzedni rząd ustawa zakłada istnienie wielu operatorów, ale stwarza warunki do szybkiej organizacji tylko tym, którzy obowiązków nie mają, natomiast producentów zostawia z licznymi przeszkodami formalnymi i operacyjnymi.

Przedsiębiorstwa spożywcze w Polsce zwiększają swoją zdolność do konkurowania m.in. dzięki inwestycjom w technologie. Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, 37% MŚP z branży spożywczej podniosło nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń, a 25% zwiększyło poziom automatyzacji. Co ważne, w najbliższej przyszłości w te obszary planuje inwestować 35% ankietowanych z tego sektora.

Poszukiwanie odpowiednich i niedrogich rozwiązań opakowaniowych, które mogą służyć ochronie środowiska, często okazuje się dla firm z branży spożywczej trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy. Przeprowadzone wśród konsumentów i firm badania ankietowe pokazały, jakie wyzwania mogą pojawić się w kontekście stosowania opakowań przyjaznych dla środowiska. Skupiono się na trzech aspektach: konsumentach, oznakowaniu i strategiach.

Sieci handlowe odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego poprzez swoje różnorodne możliwości i zakres działalności. Dzięki swojej pozycji, jako główni dostawcy produktów spożywczych dla masowego rynku konsumenckiego, sieci mają potencjał wpływania na jakość, bezpieczeństwo i dostępność żywności dla szerokiej grupy ludzi.

Aby zapewnić wiarygodne i odtwarzalne wyniki analizy sensorycznej, konieczne jest wykorzystanie do badań odpowiedniej, dedykowanej metody.  Dokonując jej wyboru konieczne jest jednoznaczne określenie problemu jaki ma być przedmiotem badań. Innymi słowy, trzeba jednoznacznie określić pytanie na jakie chcemy odpowiedzieć na podstawie otrzymanych wyników oraz przemyśleć działania jakie będą podejmowane na podstawie odpowiedzi jaką otrzymamy. Każdy test wiąże się z określonym poziomem błędu jaki może zostać popełniony przy prowadzeniu oceny. Błąd ten może być skutkiem niedoskonałości aparatu pomiarowego jakim są nasze zmysły, ale również wynikać z naturalnej zmienności przedmiotu badań. Ogólnie możemy określić, że istnieje zależność pomiędzy zaangażowanymi środkami do przeprowadzanie badań, a ich precyzją i dokładnością. Im więcej czasu poświęcimy na badania, im więcej próbek zostanie przetestowanych, im większa będzie liczebność panelu sensorycznego tym otrzymane wyniki będą bardziej precyzyjnie odzwierciedlały rzeczywiste parametry ocenianego produktu. Jednocześnie należy tutaj podkreślić duże znaczenie analizy statystycznej jako nieodłącznego elementu obróbki otrzymanych danych.

Zapraszam również do szerszej eksploracji naszej strony internetowej oraz odwiedzenia naszego profilu na linkedin i facebooku gdzie zamieszczamy aktualne informacje.

Wszystkim naszym Czytelnikom, sympatykom i współpracownikom życzę zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Monika Soszyńska-Masny

redaktor naczelna

e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl

tel. 605 453 537

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.