Przemysł Spożywczy 10/2022

GOSPODARKA Wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na branżę mleczarską w Polsce  (DOI10.15199/65.2022.10.1)Piotr Szajner  2 Zobacz więcej Wojna w Ukrainie wpływa na sytuację rynkową w krajowej branży mleczarskiej głównie poprzez tendencje cenowe na światowym rynku. Duży wzrost cen surowców energetycznych i rolnych oraz zakłócenia logistyczne w łańcuchach dostaw skutkowały wzrostem światowych cen trwałych produktów mlecznych. Wysokie ceny światowe i czynniki inflacyjne w gospodarce narodowej […]