Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 8/2022

ECONOMY

 • Importance Of Domestic and Imported Raw Materials in Food Production in Poland  (DOI10.15199/65.2022.8.1)
  Iwona Szczepaniak, Piotr Szajner  6
 • Food Industry in Poland in The Face of The Pandemic COVID-19 And War in Ukraine   (DOI10.15199/65.2022.8.2)
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  14

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Blending As a Way to Modify the Nutritional Value and Oxidative Stability of Cold-Pressed Oils  (DOI10.15199/65.2022.8.3)
  Karol Łysiak, Michał Wolski, Małgorzata Wroniak  24
 • Greenhouse Gas Emissions in The Production of Frozen Agri-Food Products  (DOI10.15199/65.2022.8.4)
  Magdalena Wróbel- Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Elżbieta Polak  30
 • The Use of Dried Honey in The Production of Milk Chocolate Masses  (DOI10.15199/65.2022.8.5)
  Jolanta Kowalska, Katarzyna Samborska, Bogumiła Urbańska, Hanna Kowalska  40

FOOD-FEEDING

 • The Use of Insects in Food Industry – Opportunities and Threats  (DOI10.15199/65.2022.8.6)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel  46
 • Polish Fish Market, Consumption and Health Safety of Baltic Fish  (DOI10.15199/65.2022.8.7)
  Wojciech Sawicki, Jacek Okraska   54
 • Selected Food Products as A Factor Reducing the Risk of Breast Cancer  (DOI10.15199/65.2022.8.8)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  60

LOGISTIC-PACKAGING

EXPERT

 • Systemy zabezpieczeń przed szkodnikami magazynów spożywczych  
  Ziemowit Rudy  64

EVENTS

 • There has been a strict limit on trans-fat in all products for over a year  72

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.