Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawiema zaszczyt zaprosićPrzedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłuna XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą Tematyka konferencji: projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań, innowacje w […]

Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawiema zaszczyt zaprosićPrzedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłuna XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą Tematyka konferencji: Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć polskich uczelni i […]