Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawiema zaszczyt zaprosićPrzedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłuna XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą Tematyka konferencji: projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań, innowacje w […]

Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawiema zaszczyt zaprosićPrzedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłuna XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą Tematyka konferencji: Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć polskich uczelni i […]