Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
ma zaszczyt zaprosić
Przedstawicieli Nauki oraz Przedstawicieli Przemysłu
na XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw,
która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2022 pod Warszawą

Tematyka konferencji:

  • projektowanie nowych produktów, procesów i opakowań,
  • innowacje w przetwórstwie i przechowalnictwie,
  • owoce, warzywa i grzyby jako surowce prozdrowotne,
  • przyswajalność bioaktywnych składników owoców, warzyw i grzybów,
  • metody analityczne oraz skład surowców i przetworów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa owoców, warzyw i grzybów oraz ich przetworów,
  • zanieczyszczenia surowców i produktów owocowo-warzywnych i grzybów,
  • aspekty środowiskowe w produkcji żywności.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć polskich uczelni i instytutów dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw.

Pragniemy również poruszyć kwestie możliwości współpracy nauki z przemysłem oraz zaprezentować badania o znaczeniu praktycznym.

Serdecznie zapraszamy Państwa również do współpracy jako sponsorów/partnerów konferencji.

Więcej informacji na: https://oiw.ibprs.pl

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.Kontakt: Mgr inż. Justyna Szczepańska – tel.: 22 606 36 04

Dr inż. Sylwia Skąpska – tel.: 22 606 36 30

E-mail: konferencja_ktpoiw2022@ibprs.pl

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line