Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konferencja on-line pt.: Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego, która odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. na platformie ZOOM. Program: Naruszenia przepisów prawa żywnościowego w świetle doświadczeń Inspekcji Sanitarnej Maciej Kałuża, Naczelnik Wydziału ds. systemu RASFF i AAC, […]

Przemysł Spożywczy 5/2021

GOSPODARKA Brexit: Umowa między UE a Wielką Brytanią pozwoliła uniknąć chaosu w polsko-brytyjskim handlu rolno-spożywczym   (DOI10.15199/65.2021.5.1)Łukasz Ambroziak   2 Zobacz więcej Celem artykułu jest charakterystyka wybranych elementów Umowy o handlu i współpracy między UE a Wlk. Brytanią (Trade and Cooperation Agreement – TCA) oraz dotychczasowego wpływu brexitu na polsko-brytyjski handel rolno-spożywczy. Uzgodniona zaledwie kilka dni przed […]

Contents 5/2021

ECONOMY 2 Brexit: The Agreement Between the EU and The UK Allows to Avoid Chaos in Poland’s Agri-Food Trade with the UK – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2021.5.1)  view more The aim of the article is to describe selected elements of the Trade and Cooperation Agreement between the EU and the United Kingdom (TCA) and the […]